Přehled pokut a sankcí za přestupky a trestné činy

20. července 2006 v 22:26 | TL |  Bodový systém a silniční zákon
V předchozím článku jsem zveřejnil tabulkou přestupků s bodovým ohodnocením , zde je tabulka pokut a sankcí za jednotlivé přestupky.

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacíchPočet bodůBloková pokuta
Pokuta ve správním řízení
Zákaz řízení
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění7--
25-50 000 Kč, odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest
1-2 roky
Zákaz činnosti 1-10 let
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky7--
25 - 50 000 Kč, odnětí svobody do 3 let
1-2 roky
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem7--
25 - 50 000 Kč
1-2 roky
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví7--
25 - 50 000 Kč1-2 roky
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví7--
25 - 50 000 Kč1-2 roky
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví7--
Odnětí svobody až na 10 let
1-10 let
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody7--
2 500 - 5 000 Kč
1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem6--
10 - 20 000 Kč
6-12 měsíců
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno6--
5 - 10 000 Kč
6-12 měsíců
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno6--
5 - 10 000 Kč
6-12 měsíců
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno62 500 Kč
2 500 - 5 000 Kč
1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz6--
5 - 10 000 Kč
6-12 měsíců
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích5--
5 - 10 000 Kč6-12 měsíců
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)5--
5 - 10 000 Kč6-12 měsíců
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti5--
5 - 10 000 Kč6-12 měsíců
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec5--
5 - 10 000 Kč6-12 měsíců
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu52 500 Kč
2 500 - 5 000 Kč
1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky42 500 Kč2 500 - 5 000 Kč1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje42 500 Kč2 500 - 5 000 Kč1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání42 500 Kč2 500 - 5 000 Kč1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě42 500 Kč2 500 - 5 000 Kč1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.4--
do 10 000 Kč
6 - 12 měsíců
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá4--
5 - 10 000 Kč
6 - 12 měsíců
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena4--
5 - 10 000 Kč--
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody3do 1 000 Kč
2 500 - 5 000 Kč
1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla31 000 Kč
1 500 - 2 500 Kč--
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec32 500 Kč
2 500 - 5 000 Kč
1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit32 500 Kč2 500 - 5 000 Kč1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého32 000 Kč
1 500 - 2 500 Kč
--
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu3--
do 10 000 Kč
6 - 12 měsíců
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰3--
10 - 20 000 Kč
6 - 12 měsíců
nedovolená jízda po tramvajovém pásu22 000 Kč
1 500 - 2 500 Kč
--
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu22 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle22 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil22 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel22 500 Kč
2 500 - 5 000 Kč1-6 měsíců (při opakovaném spáchání)
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec21 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km.h-112 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu12 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla12 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
Porušení povinnosti vyplývající ze značky "Obytná zóna"nebo "Pěší zóna"12 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání)12 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením12 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy12 000 Kč1 500 - 2 500 Kč--
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (157)
Zobrazit starší komentáře

101 misa misa | E-mail | 28. června 2009 v 3:19 | Reagovat

dobry den PROSIM PORADTE MI A NAPISTE vcera me chytli, byla povolena rychlost 70 km a ja jela 114 km podle toho co tady studuju tak prijdu minimalne na pul roku o rp vi nekdo neco vic PROSIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

102 nio nio | E-mail | 5. července 2009 v 20:31 | Reagovat

POKUTY NEPLAŤTE!!

Víte, že vůbec nemusíte platit pokuty za "přiměřeně" rychlou jízdu?  Taky
jsem se to dozvěděla nedávno a řeknu Vám, ze mě mrzí, že jsem   těm
bídákům    zeleným dala peníze za něco na co vůbec nemají ze zákona právo.
V zákoně č.361/2000 o pozemních komunikacích je sice napsáno, ze máme
povinnost jezdit v obci 50km/hod., na okresce 90 km/hod. a na   dálnici
max    130 km/hod.. Jenže kluci zelení nás můžou pokutovat jen za
přestupek.    A v    přestupkovém zákoně č. 200/1990 je
přestupek definován jako  překročeni    rychlosti v obci o 30 km/hod a mimo
obec o 50 km/hod.
Jo jo, to je ta naše legislativa. Takže, když se fakt budete  mírnit    a v
obci    pojedete do 79km/hod, na okresce do 119km/hod a na dálnici do 179
km/hod,   tak jim nemusíte dávat nic a místo peněz vyhozených za pokutu
zajít    radši    na    zmrzlinu. Ověřovala jsem si to u naší
právničky a je to skutečně   tak.    Opět   zase stát spoléhá na to, že
neznáme dobře zákony. Jo a  kdyby Vám   chtěli    argumentovat tím, že celá
tato věc je ošetřena v nějaké   vyhlášce,    tak    to    klidně může být,
ale zákon je vyhlášce nadřazen. Tak a mají  smůlu. Teď    už    jen
připravit lékárničky, technický stav vozidla,  aby si   rozčilení
"neléčili" na něčem jiném.  Tak a hurá na rychlejší, ale stále bezpečnou
jízdu § 22
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
 silničního provozu
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) jako  řidič  motorového  vozidla
překročí  nejvyšší  dovolenou
rychlost stanovenou zvláštním  zákonem2a) nebo dopravní značkou o více než
30 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec,
V.K.

to mi přišlo chtel bych se zeptat co je na tom pravdy dik za odpověd

103 Kuku Kuku | 16. července 2009 v 16:23 | Reagovat

Jenže já v Přestupkovém zákoně č.200/1990 pod § 22 vidím úplně jiný text (pokutě se nevyhnete a hlavně vám doporučuji dále se neobracet na vašeho právníka):
Přestupku se dopustí ....
f) při řízení vozidla
1. drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 40 km.h -1 a více
nebo mimo obec o 50 km.h -1 a více,
3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 km.h -1 a více
nebo mimo obec o 30 km.h -1 a více,
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20
km.h -1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h -1, ..... .

104 pepino pepino | E-mail | 5. srpna 2009 v 18:17 | Reagovat

nadichl jsem zbitkovy alkohol 0,35 nevito co za to je dik předem

105 Simona Simona | E-mail | 9. srpna 2009 v 7:42 | Reagovat

Kdyby se zaměřili na rychlá auta a motorky,ale že tady u nás na vesnici začnou chytat děti z rodičema na kolech a budou za to dávat pokuty .To už je trochu smutný.Pokutu maj jistou .Protože rychlou motorku a auto nechytnou.Akorád tahaj z lidí peníze.Maj pomáhat a chránit a ne vydírat lidi.Tam kde mají bejt tak nejsou.Kamarád za jízdu na kole bez světel jde ke správnímu řízení a druhej kterého chytli za půl hodiny stím samím problémem tak zaplatil 200 kč.Je tohle normální?????????Takže pozor i na kolech...............

106 Jenda Jenda | 14. srpna 2009 v 12:46 | Reagovat

Předchozí majitel měl na autě modré strobo majáky. Nevíte co za to bude, když to mám jen na autě a to ne vyditelně na první pohled???  

107 ares ares | 20. srpna 2009 v 20:45 | Reagovat

[28]:
Myslím že váš názor je debilita sama. Ježděním pod hranicí povolené rychlosti v obci zdržujete ostatní. Dále uvedu příklad: V obci, která má 500m před zástavbou ceduli a policisté měří rychlost hned za cedulí.... No kde to jsme?

108 zenich zenich | 21. srpna 2009 v 16:47 | Reagovat

[104]:

za zbytkovy alkohol ve vysi 0.35 zalezi na tom jestli jsi jel na krev nebo ne v tomhle pripade jsi s nimi mel jet jestli tvrdis ze jsi mel takhle male mnozstvi tak nez by jsi tam ojel nebylo by z toho nic

109 zenich zenich | 21. srpna 2009 v 16:49 | Reagovat

[101]: ano prijdes o ridicsky prukaz nejmene na pul roku

110 Karel Karel | E-mail | 21. srpna 2009 v 18:37 | Reagovat

před 6. lety jsem dostal za rychlou jízdu pokutu na Slovensku 2000,-SK a nezaplatil jsem jí. Nevíte někdo co z toho může být? děkuji za odpověď Karel

111 Eraser Eraser | 20. září 2009 v 14:06 | Reagovat

Hej, a co tak aktualizace těch bodů ? :-( Je to hodně staré a je to trochu jinak. Aktualizovanou verzi jsem našel tu: http://www.prestupkyvdoprave.cz/bodypokuty.html

112 Eraser Eraser | 20. září 2009 v 14:07 | Reagovat

[110]: Po takové době už z toho nemůže být nic, buďte v klidu. ;-)

113 pepina pepina | E-mail | 20. září 2009 v 19:51 | Reagovat

ahoj chtel bych poradit jak se mužu podivat kolik mam bodu diky za radu

114 Míša Míša | E-mail | 26. září 2009 v 20:55 | Reagovat

prosím o radu. potřebuji zjistit kontakt, kde v republice je takový ten "kurz pro řidiče" - byla to hlavně praxe na plošině, imitace smyku, jedním kolem ve vodě, druhým na suchu...apod, různé simulace situací..., viděla jsem možná před rokem reportáž, dokonce tam říkali něco o tom, že kdo udělá ten kurz, že mu připíšou nějaké body...cena byla tuším kolem 10 000,-...mám jen takové útržkovité informace, ale nemůžu si za nic vzpomenout, kde to je (myslela jsem, že v Mostě, ale na netu jsem nic nenašla)...a chtěla bych se tam vydat...prosím, kdyby to někdo věděl, písněte mi na mail. díky moc a hodně km bez nehod a s plným štítem! Míša

115 Iva Iva | E-mail | 27. září 2009 v 16:04 | Reagovat

Mužete mi nekdo poradit, jaky trest a pokutu může člověk dostat za nehodu při ktere byla zničena značka a auto řidiče, když byl opili s naměřeným 2.4promile? Velmi děkuji. V předešle době měl řidič pouze 2 pokuty za parkování.
Velice děkuji a pokud mate radu jak pomoci snižit trest poradte prosím

116 Jirka Jirka | E-mail | 30. září 2009 v 17:10 | Reagovat

chtel bych se zeptat...jaka vyse pokuty a delka odebrani ridicskeho opravneni mi hrozi za nehodu: nedani prednosti v jizde s ublizeni na zdravi.dekuji

117 David David | E-mail | 3. října 2009 v 7:32 | Reagovat

[23]: Ahoj hele mám ten samí problém můžeš mí prosím říci jak si dopadl?

118 FRATA FRATA | E-mail | 18. října 2009 v 23:48 | Reagovat

Dobrý večeř,
byl jsem zadržen policii,bylo mě v krvy
zjištěo 0.24 promile alkoholu.
MŮŽETE MĚ SDĚLIT JAKÝ TREST MĚ ASI ČEKÁ.
Jsem s pozdravem.

119 jan jan | 20. října 2009 v 21:01 | Reagovat

[114]: http://www.polygon-most.cz/cz/aktuality/v-zari-probehlo-prvni-skoleni-na-odpocet-bodu/

120 jan jan | 20. října 2009 v 21:01 | Reagovat

http://www.polygon-most.cz/cz/aktuality/v-zari-probehlo-prvni-skoleni-na-odpocet-bodu/

121 Mášenka Mášenka | E-mail | 2. listopadu 2009 v 14:35 | Reagovat

Dobrý den měla bych jeden dotaz. Kamarád měl těžkou autonehodu. Narazil do jiného protijedoucího vozidla. Nikomu se nic nestalo krom kamaráda ten je na tom dost špatně. Chtěla bych vědět jaká pokuta či trest ho čeká když měl v dechu 0,17 promile a vyslovný zákaz řízení motorových vozidel. Prosím odpověď mi napište na masule1@seznam.cz. Děkuju moc

122 bajcar bajcar | E-mail | 11. listopadu 2009 v 16:52 | Reagovat

kde a jak mam žádat o vracení řidičaku

123 štefko štefko | E-mail | 27. listopadu 2009 v 19:14 | Reagovat

Může si měšťák fotit i proti mému protestu VP a ŘP ? pak ještě vysílačkou overoval moji totožnost......., myslím, že evidence a ověřování se takle nedělá....vše skončilo bez omluvy, chci se na nej stěžovat za porušení zákona o ochraně osobných dat...poraďte, dík

124 Tomáš Tomáš | 6. prosince 2009 v 16:07 | Reagovat

Múže mě dopravní policista zasavit a rešit potencionalne múj pestupek když je sám???

125 Zdenka Zdenka | 8. prosince 2009 v 18:42 | Reagovat

[9]: Do měsíce

126 Miras Miras | 2. ledna 2010 v 11:47 | Reagovat

Štefko: Těžko říct, musel bys popsat tu situaci celou, jak to probíhalo. Jinak městská policie když tě kontroluje, zvlášť, pokud jsi spáchal přestupek, má právo zapsat si tvoje osobní údaje. Ověření vysílačkou je běžná věc, dělá to tak i PČR, nic se tím neporušuje. Že by si někdo doklady fotil, to slyším poprvé. Nevím, jestli je to proti něčemu, ale logicky mi to přijde skoro stejné, jako když by si to opsal do formuláře "kontrola osoby".
Mám pocit, že tvoje stížnost bude označena za neodůvodněnou :-)))

127 Miras Miras | 2. ledna 2010 v 11:49 | Reagovat

Tomáš: Proč by nemohl ???

128 Vašek Vašek | E-mail | 15. ledna 2010 v 19:55 | Reagovat

Jaou mám šanci vyhrát spor u přestupkového řízení, když mě viděli policajti telefonovat za jízdy a já to nepřiznal...? Jak se můžu účinně bránit. Žádnou fotografii nemají - mají svědectví pouze od nich... Stačí jim to...? Dá se proti nim nějak účinně bránit..? Díky za rady...

129 Milan Milan | E-mail | 22. ledna 2010 v 10:56 | Reagovat

Kolik bodů můžu dostat za 14 dní propadlou lékárničku? Policie mi dala jeden bod..Nezdá se mi, že by to bylo na body..

130 Milan Milan | 22. ledna 2010 v 10:58 | Reagovat

[128]: Šance žádná.Pokud jsou dva tak spor nevyhraješ.. a taky pokud tě mají vyfocenýho tak už vůbec ne.Řešili jsme takový případ.M.

131 Miluška Miluška | 27. ledna 2010 v 10:50 | Reagovat

Prosim Vás, nevíte jaká je sankce nebo co dál následuje??....Můj přítel totiž dostal v listopadu r.2009 pokutu 500Kč a doposud jí nezaplatil...jaké jsou penále???Děkuji

132 ho ho | 3. února 2010 v 17:44 | Reagovat

tak tento bodovej sistem je fak super za odpoceni do obytni zony dostanes 1000kč pokutu a ješte se stebou hadaj kreteni ze je to zakaz vjezdu tak sem si je vzal sel se snima za znacku a von mi reken ze to je zakaz v jezdu

133 David MAdroň David MAdroň | E-mail | 7. února 2010 v 19:23 | Reagovat

Dobrý den chci se zeptat zda by mi někdo poradil nebo jestli má někdo takovou zkušenost. Dnes jsem dostal pokutu za rychlou jízdu 2500kč zajímalo by mne co se stane když pokutu nezaplatím? Jaké naskakují úroky nebo zda to mohou předat vymahací kanceláři apod. Před 6ti lety jsem dostal také pokutu za rychlou jízdu jen 1000kč nezaplatil jsem a dodnes se nic nestalo.
Děkuji za případnou odpověď

134 tucek tucek | E-mail | 10. února 2010 v 18:28 | Reagovat

Já projel na oranžovou v Olomouci nemohl jsem zabrzdit protože zamnou borec ještě projel už na červenou ja na oranžovou zaplatil 2500,- a borec zamnou 5000,- bilo mi odtěch pomáhaču zděleno že na oranžovou už to je taky za 2500,-a nikdo se semnou otom znich nechtěl dale bavit

135 Tomáš Tomáš | 17. března 2010 v 12:38 | Reagovat

[105]: je to v pořádku lidi bez světel na kole nemají co dělat, najednou se setmí a nejsou vidět. pak je někdo srazí a ještě to odnese

136 Ondřej Horázný Ondřej Horázný | 10. dubna 2010 v 21:11 | Reagovat

[133]:Nezaplatíte-li, očekávejte po nějaké době exekutora a přihoďte k pokutě tak cca 8000 Kč ...

137 luboš luboš | E-mail | 20. dubna 2010 v 18:33 | Reagovat

[1]:já bych byl pro neomezenou rychlost na dálnicích! jako to je u sousedů v Německu!!!! a tak 140km/h na normálních silnicích!!!!

138 Majja Majja | E-mail | 11. května 2010 v 15:29 | Reagovat

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat na podobnou situaci, která je zde popisována. Jela jsem autem a z boku jsem narazila do zdi. Nikomu jsem nezpůsobila žádnou škodu ani zranění, jen sobě. Policii jsem nevolala, ale byla jsem tři týdny v pracovní neschopnosti. Teď po mě chce čssz záznam o úraze. Dostanu nějakou pokutu a body za neohlášení nehody? A se zraněním, i když mém? Děkuji moc za odpověď.

139 petra petra | E-mail | 13. května 2010 v 16:43 | Reagovat

Ahoj kolik bodu je prosim za lekarnicku a za projeti pesi zonou?moc diky!
budu  moc rada kdyz mi to pisnete na email moc dik! demiurga@seznam.cz

140 Soňa Soňa | E-mail | 28. května 2010 v 21:36 | Reagovat

[Můj manžel dostal pokutu 2000Kč,složenku založil do kastlíku v autě a pak platil exekutorům více jak 11000Kč.Radši hned zaplaťte,to co po vás žádají!131]

141 Pavel Pavel | E-mail | 2. července 2010 v 18:41 | Reagovat

Dobry den, prosim o radu. Byl jsem chycen na kole s 1,09 promile alk.jinak bez jakehokoliv problemu.  Jaky postih mne ceka? Pry se o ridicak bat nemusim. Ma s tim nekdo zkusenost? Moc diky za radu.. K.

142 DAN DAN | E-mail | 11. srpna 2010 v 21:27 | Reagovat

AHOJKY VŠEM NEVÍTE NÁHODOU CO MĚ ČEKÁ ZA PRŮJEZD NA ČERVENOU

143 dav dav | E-mail | 31. srpna 2010 v 16:15 | Reagovat

co se stane když sem jel v autě ktere nemelo papiry ani stk a ja nevlastnim žadny řidičak nadychal jsem ještě 0,25 je mi 16 na jak dlouho dostanu zakaz??Diky za vaše odpovědi

144 lukas lukas | E-mail | 11. listopadu 2010 v 20:10 | Reagovat

Dobry den, chtěl bych se zeptat mam napsáno v řidičaku ze mam řídit z brýlemi hrozí mi nějaká sankce když mě zastaví policie. A jestli něco hrozí když se stane nehoda a nedej bože když ji zaviním já

145 Jarda Jarda | E-mail | 25. listopadu 2010 v 10:52 | Reagovat

Dobry den,zastavila mě policie a nadejchal sem zbytkový alkohol dýchal sem 3 krát první byla 0,25 a poslední 0,20 krevní skouška nebyla co bych stoho mohl mýt.

146 Vojtěch Vojtěch | E-mail | 5. ledna 2011 v 15:37 | Reagovat

Ahojte neví tady někdo po jak dlouhé době od odebrání řidického průkazu na 18měsíců můžu žádat o předčasné vrácení?Dík

147 Anna Anna | E-mail | 28. dubna 2011 v 20:11 | Reagovat

jela jsem v obci podle navigace 69km/h podle tachometru 70 a u silnice stal policista s trojnozkou nevim jestli meril a nebo koukal jen na pasi.Ale nezastvili me ani o kousek dal.Tak by me zajimalo jestli mi neco prijde nebo ne

148 jana jana | 6. července 2011 v 14:53 | Reagovat

To by mě zajímalo, co jsi za idiota!!!![143]:

149 jana jana | 6. července 2011 v 14:55 | Reagovat

Nedělejte přestupky a nebudete platit pokuty!!!

150 milan milan | E-mail | 20. prosince 2011 v 13:19 | Reagovat

[101]:zdravim všechny , ty policajty by meli střilet skurvisiny

151 sadour3 sadour3 | E-mail | 3. června 2012 v 10:23 | Reagovat

co se stane když se omylem vjede na dalnici bez dalnicni známky ale po pár kilometrech se opustí

152 peršín františek peršín františek | E-mail | 29. března 2013 v 9:02 | Reagovat

Byl jsem v CL u známého a zapomněl jsem si tam tašku s dokldy penězi,atd po 5km jsem to zjistil a vracel se zpět. Hned za značkou konec obce mi nzleva vyběhl pes, vyhnul jsem se  až jenom na bílý pruh, který označuje krajnici jenže tam byla díra naktedré jsem prorazil pneu. zastavil jsem a zavolal PČR , Pří sepisování přestupku mi unámý taxíkem přivezl tašku z doklady, takže si vše zkontrolovali. Ve správním řízení mi uložili Kč 1 500,-, že jsem nem+l doklady a vjel jsem na krajnici, která nebyla ozn. značkou nebezpečná krajnice. Zatím jsem se odvolal ale myslím, že bude lepší zaplatit. Má někdo něco podobného.

153 robin robin | Web | 16. září 2013 v 18:25 | Reagovat

jel jsem v obci podle navigace 69km/h podle tachometru 70 a u silnice stal policista s trojnozkou nevim jestli meril a nebo koukal jen na pasi.Tak by me zajimalo jestli mi neco prijde nebo ne

154 brouk brouk | E-mail | 8. ledna 2014 v 16:47 | Reagovat

chci se zeptat jaké je rozmezí pokuty za nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky, díky

155 A. Rejchrtová A. Rejchrtová | E-mail | 21. srpna 2014 v 10:28 | Reagovat

Dobrý den
pokud potřebujete pomoc při přestupkách, tak volejte dám výhodnější tarif než je na našich stránkách !!! 777440335 .Obhájíme i řidičáky :-) Rychlá jízda, nedodržení přestávek, projetí stopkou, telefonování, špatné parkování, atd.... mimo řízení pod vlivem návykové látky, alkoholu . Zdraví Rejchrtová

156 A.Rejchrtová A.Rejchrtová | 2. září 2014 v 15:46 | Reagovat

[154]:

rozmezí až 10 000 kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců - tudíž odevzdání řidičáku a dělat znova :-(
Volejte mi kdykoli na tel.č. 777440335 a já Vám udělám cenu na pojištění kde je dána garance a o nic se nemusíte starat . Právní ochrana proti pojiš´tovnám, které neplní co mají .

157 Majkl Majkl | E-mail | 28. října 2016 v 18:22 | Reagovat

Sice je to off-topic, ale třeba to někomu poslouží. Přehled přestupků a bodů za ně se můžete podívat pro info tady:http://autotrip.cz/bodovy-system-ridicu/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama