Pravomoci obecní (městské) policie

30. července 2006 v 10:00 | ChceteZmenu.cz |  Policie proti řidičům
Novela přináší další rozšíření pravomocí obecní policie. Strážníci obecní policie například mohou nově měřit rychlost vozidel v rozsahu své územní působnosti, a to i mimo úseky pozemních komunikací označených dopravní značkou "obec", ovšem musí postupovat v součinnosti s Policií ČR.

To znamená, že se výrazně rozšíří počet míst, kde bude sledována rychlost, hlavně ve městech a obcích a jejich okolí. Připomeňme, že městský nebo obecní strážník může nechat řidiče dýchnout kvůli orientačnímu zjištění přítomnosti alkoholu a může vyzvat řidiče k lékařskému vyšetření, tedy odběru krve. Za odmítnutí dechové zkoušky dostane řidič pokutu pokutu 25 000 až 50 000 Kč, zákaz činnosti na 1 až 2 roky a 7 bodů v bodovém hodnocení.

Novinkou je také to, že strážník může uložit řidiči, aby přerušil jízdu a vyčkal příjezdu Policie ČR, pokud ten poruší odstavec 1 a 2 paragrafu 118, což jsou provinění, kvůli nimž může zadržet automobil policista ČR, pokračovat v jízdě. Strážník obecní policie je povinen v případech uvedených v odstavci 1 a 2 přivolat policii a řidič je zase povinen setrvat na místě do příchodu policie. Lze předpokládat, že toto rozšíření pravomoci povede k většímu dohledu nad dopravou kolem menších měst - zejména bude zpřísněn dohled nad příměstskými komunikacemi, které jsou vzhledem ke zvýšené individuální dopravě hodně frekventované a často je na nich překračována povolená rychlost 90 km/h.

Součinnost s Policií ČR při měření rychlosti vozidel bude spočívat zejména ve výběru vhodných lokalit a termínů pro měření rychlosti vozidel s ohledem na efektivní dopady na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zákon zde fakticky výslovným zmíněním povinné součinnosti pouze zdůrazňuje obecnou zásadu spolupráce obecní policie s Policií ČR, jak je zakotvena v zákoně o obecní policii. Přímá účast příslušníka Policie ČR při měření rychlosti obecní policií není nutná. Smyslem požadavku na součinnost je zajistit účinnou koordinaci plnění úkolů obecní a státní policie a tím i bezpečnější silnice.

Od 1. července se také výrazně rozšíří oprávnění obecní policie zastavovat vozidla. Strážník bude moci zastavit vozidlo vždy, když budou řidič či přepravovaná osoba podezřelí ze spáchání přestupku, jenž souvisí s bezpečností provozu. Řidič mu bude na výzvu muset předložit řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla. Přepravovanou osobu bude smět vyzvat i k doložení oprávnění k používání označení O1.


Paragraf 6, odst. 8 a 9
(8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe a)
řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu,
d) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu,
e) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.
(9) Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavce 8 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odst. 8 písm. a) a b).

Paragraf 67, odst. 4
Označení vozidla O1 lze použít pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem označení O1 vydaného podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly přiznány mimořádné výhody podle zvláštního právního předpisu, které ji opravňují k užívání vozidla s označením O1.

Paragraf 79, odst. 1 písm. c)
Zastavovat vozidla je oprávněn …
c) strážník obecní policie ve stejnokroji
1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu,

Paragraf 79, odst. 8
K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie a obecní policie; obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 josef josef | E-mail | 16. února 2011 v 18:14 | Reagovat

Zdravim. Je to hezké povídání a strašní, MP může pracovat pouze na katastrálním území obce takže si musí dávat bacha kde vlastně kontroluje,jinak nemá žádné pravomoci a důkazy by byly neplatné nebot by byly získané nezákonným způsobem. Tak si hlídejte polohu. Nebo jte si nechat předložit osvědčení které mají mít u sebe a od které obce je vystavené.Mějte se.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama