Povinná výbava motorových vozidel a cyklistických kol

31. července 2006 v 12:41 | TL |  Bodový systém a silniční zákon
Víte, co musí obsahovat povinná výbava motorového vozidla, motocyklu či jízdního kola? Povinná výbava vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena vyhláškou č. 341/2002 Sb.

Povinná výbava se po 1.7.2006 nijak nemění. Povinná výbava vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena od 1.srpna 2002 vyhláškou 341/2002 Sb. Právní úprava stanoví povinnosti takto:
I. Povinná výbava motorových vozidel a přípojných vozidel podle §32 vyhlášky:
(1) Pro vozidla kategorií M a N se požaduje vždy tato výbava:

a) náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,

b) po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,

c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,

d) klíč na matice (šrouby) kol vozidla,

e) náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.
(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na

a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M1 a N1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.
(3) Pro vozidla kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e), pro vozidla kategorie SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e), pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.

(4) Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo.
II. Povinná výbava motocyklů:
Motocykly a motorové tříkolky musí mít tuto minimální výbavu:
a) jednu náhradní pojistku,
b) po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně.
III. Lékárnička, trojúhelník, hasičák:
Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Použití jednotlivých druhů autolékárniček
a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,
b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,
c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,
pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.

Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.

Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, se vybavuje jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B, sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B a vozidlo taxislužby hasicím přístrojem podle zvláštního právního předpisu.
IV. Povinná výbava jízdních kol:
Jízdní kola musí být vybavena:
a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,

b) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností,

c) přední odrazkou bíle barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola,

d) odrazkami oranžové barvy na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály na obuvi nebo v jejich blízkosti,

e) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola,
a dále za snížené viditelnosti
f) světlometem svítícím dopředu bílým světlem, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,

g) zadní svítilnou červené barvy, která může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy
h) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
Další povinnosti obsažené ve vyhlášce pak účastníkům silničního provozu stanoví, že
a) výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení §32 zákona o provozu na pozemních komunikacích, které stanoví povinnost svítit. Tedy po

b) pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace,

c) jízdním kolem se rozumí i tříkolka, vícekolka nebo koloběžka.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 marty321 marty321 | E-mail | 4. prosince 2007 v 17:02 | Reagovat

dobrý kola, příslušenství a mnoho dalšího najdete na: http://www.cyklistika-fitness.cz/

2 nuda.eblog.cz nuda.eblog.cz | E-mail | Web | 10. srpna 2009 v 19:07 | Reagovat

Děkuji za informace, které jsem hledal. Píšu článek o cyklistice a přesně tohle mi pomohlo.

3 joza joza | Web | 5. června 2013 v 13:30 | Reagovat

díky za super souhrn, nezdá se vám některé položky ve výbavě zbytečné?

4 drood drood | E-mail | 10. října 2013 v 20:27 | Reagovat

Dočetl jsem knihu Rukopis Karla Velikého od Steva Berryho. A co se člověk nedozví...Cit.:" Poté co Himmler nařídil arizaci dobytého Krymu, dostala Ahnenerbe za úkol vysazovat tam lesy německého typu a kultivovat nové plodiny pro Říši. Zároveň dohlížela na přesídlování etnických Němců do této oblasti a na deportace tisíců Ukrajinců.
Jenže jak rostla, potřebovala čím dál víc peněz.
Vznikla tedy nadace, aby pro ni shromaždovala finanční příspěvky.
Ke stálým dárcům patřily Deutsche Bank, BMW a Daimler-Benz - svědčily o tom opakované oficiální dopisy s poděkováním. Když se Himmler dozvěděl, že si jistý německý mechanik nechal patentovat odrazky na bicykly, zareagoval pohotově jako vždycky: Přiměl ho k založení společného podniku a pak se postaral o přijetí zákona, že odrazky musejí být na všech pedálech. Vydělával tím pro Ahnenerbe desetitisíce říšských marek ročně.
Kolik úsilí se promrhalo na bohapusté výmysly..."

5 majkloos majkloos | Web | 13. dubna 2015 v 18:34 | Reagovat

Super, díky za článek :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama